HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 824.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

`
· TABEL bedoeld in artikel 29 der wet tot regeling
van de benoeming en van de aftreding der afge- V
vaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal.
GRONINGEN I. ‘- Het noordelijk deel der gemeente Groningen, gelegen
binnen de volgende grenzen: het Reitdiep tot aan de brug daarover; vervolgens
langs de as van den Westersingel over de nieuwe Aa­straat langs de west- en zuid-
zijde van de Westerkade over de Westerhavenstraat; vervolgens langs den weste­ ,
lijken en den noordelijken boord van den mond van de Zuiderhaven en van het
Provinciaal Verbindingskanaal Hoornsche-Winschoterdiep, daarna langs den zuide-
lijken boord van de Oosterkade en vervolgens langs de zuidzijde van den Noorder-
dijk van het Eemskanaal.
GRONINGEN II. -Groningen overige gedeelte, Haren, Noorddijk, Bedum, i
Ten Boer, Slochteren, Hoogezand. "
ZUIDHORN. - Zuidhorn, Aduard , Ezinge, Leens, Ulrum, Oldehove, Grijpskerk, ’
Oldekerk, Grootegast, Marum, Adorp, Hoogkerk, Leek, Kloosterburen, Winsum. ,
APPINGEDAM. -- Appingedam, Delfzijl, ’t Zandt, Bierum, Uithuizermeeden,
Uithuizen, Usquert, Warffum, Eenrum, Baflo, Stedum, Middelstum, Kantens, ‘
Loppersum.
WINSCHOTEN. - Winschoten, Termunten, Nieuwe Schans, Bee1·ta, Nieuwolda, '
Midwolda, Finsterwolde, Noordbroek, Zuidbroek, Scheemda, Bellingwolde, Wedde. l
VEENDAM. - Veendam, Meeden, Sappemeer, Muntendam, Oude-Pekela, t
Nieuwe-Pekela, Vlagtwedde, Onstwedde. ­ .
ASSEN. - Assen, Wildervank, Zuidlaren, Anlo, Gieten, Gasselte, Roden,
Peize, Eelde, Norg, Vries, Rolde. · ‘
EMMEN. - Emmen, Borger, Odoorn, Schoonebeek, Dalen, Zweelo, Sleen, .
Oosterhesselen, Coevorden, Westerbork, Beilen.
LEEUWARDEN. ­- Leeuwarden, Leeuwarderadeel, ldaarderadeel.
HARLINGEN. - I·Iarlingen, Barradeel, Wonseradeel, Bolsward, Workum, 1
Hindeloopen. · `
I
FRANEKER. - Franeker, Franekeradeel, ’t Bildt, Menaldumadeel, Baarde1·adeel, =
Hennaarderadeel.
SNEEK. - Sneek, Wijmbritseradeel, Stavoren, Hemelumer-Oldephaert, IJlst,
Gaasterland, Sloten, Rauwerderhem, Doniawerstal.
­ SCHOTERLAND. - Schoterland, Utingeradeel, Opsterland, Haskerland,
Aengwirden.
DOKKUM. -- Dokkum, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Dantumadeel,
Ferwerderadeel, Ameland, Schiermonnikoog. g
A I
l
l