HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 2

JPEG (Deze pagina), 1.28 MB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

_,_­ ;. ‘ A , . ,` ` , {
. §
. ; V. `·V’. l ‘¥ 5 V ` ‘ b . M ` `
~ U ‘ . '``‘‘ ‘ ;` _` ._ V Q T [ ï . h ‘ rg
.. · _._‘ `§ .'V ‘. _. ï _ · J _ W _ ; ’ “ W
‘ - ` ï" . >‘ ‘‘· ‘ ·”,· « AA·· . · :,1 _ ‘ ‘ ‘ " ­ . M
9 .· 5: A­· ~"2~ ;ï=v. / K u. ‘», , Y ` · ` ` ­
F , ­`·;‘ ïvj -`·‘ . ·, j ` `· » » Pg ·
A A u ` · v` I V~ ` ». ·_L ‘ _ ` VV > . _~ ·' . 2, V -· _ > V · ‘ `L ‘ ` ` > (
· “ ·‘` ‘2`ï’« Y ‘- F X;. ~ ‘ ¤ , . /
; ._‘~ ,` ‘ .··· ~ï §ï , . ‘ " " _- . . 3
’ _ _ ’ lj, _` >l·.`{ 'Q."¥"A=‘·; :· _` ` ‘ _ _ _;. I ` ` " I A · ` V I A V gg .'
. V. ­ ·‘ ` df- «·q; [ej': ,; · '_> ,`· ~ · ‘ . ‘ . , w V ‘ . ` - C
· , 1 · { _N ·‘ `, :‘·;'• 2&‘~k ` ­‘ , V _ `V `J; A `_ ·, ~’·,­:,, Y ‘ r
. ‘ ` - ‘.¥= « * · . . ` -~ ‘· - · ‘ . V ä ?
~ Y "_.· ’ ~ *‘ . ‘y.‘ » .‘,, .·’. . ‘ {à r
' [ ~ - N ‘‘; Q M = - .‘·.. · ’ a ‘« *z ‘ , · ..1l

‘ . ‘= ~ ···_ »= ` < Q`. ; . . .· ' " .‘ , . " ~ 4 4_
T