HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 1

JPEG (Deze pagina), 625.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

E { ë f
ä DE WETSONTWERPEN
2
ä
’l‘O’I‘ REGELING VAN HET _ ‘
A
E KIESRFCHTE
A 4 ä
ë
ë
zooolszij bij Kon. Boodschap voo 20 Soptombor 1892 g
_ ` bij do StoJto11­Go11omal zijn ingodiond ë /
ä ë
,lE'l‘ DE ‘
ä
E VOORGESTELDE INDEELING DER 1<1Eso1sT1HoTEN EN DE
I Mmomo VAN ToEL1oHT1No. I;
··-~- -~-<>©·<>· I A
HAARLEM ë A
H. H. TJHHNK WILLINK. I
1892. wmwj '
W^~V“NWWWW“NVWMM^MM/VvWfVVWxMNW’~wv\«NI;% Gents. {