HomeProgressief liberalismePagina 28

JPEG (Deze pagina), 536.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

Y
( 26 )
vraagstukken, welke voor de leeraren zelve duister zijn.
Maar hier moge dan ook het >>soeiale opportunisme°’ van
Mr. Tmazunigehuldigd worden. Tegen het beginsel van sub-
sidie aan bijzondere scholen, onder bepaalde voorwaarden
en omstandigheden, bestond zeker geen bezwaar. Dat het
nu in het leven geroepen stelsel van subsidieering mij per-
soonlijk minder wensclielijk voorkomt, kan geen reden zijn,
om niet met vertrouwen in de tot stand gekomen >>paoifi­
oatie” te berusten.
Moge het mij gelukt zijn G. H. door deze uiteenzetting
en toelichting der hoofdpunten van het >> waarlijk liberale
program" de overtuiging bij u te wekken of te bevestigen:
dat onze vereeniging, zal zij haar naam van >>vrijzinnige"
blijven verdienen, slechts een afgevaardigde kan kiezen, die
wat de uitbreiding der kiesbevoegdheid en het arbeiders-
vraagstuk betreft, instemt met de denkbeelden uitgedrukt in
het ontwerp­manifest der liberale Unie!