HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 82

JPEG (Deze pagina), 704.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

4.
ï
1
73
° TABEL N". 3. Bedrag van het overschot op sommige ouder-
2 dommen , voor elk lid berekend naar den
. ouderdom bij toetreding en naar liet gemid-
! deld aantal ziektedagen (tabel N°. 2 kol. III)
2 . volgens de tabel van G HZUBBARD , op een
rentevoet van 4 pOt.
ir

§ Overschot op den ouderdom van
E 2
·ê’ ‘·ê
5 f__ 25 jaar. 30 jaar. 35 jaar. 40 jaar. 45 jaar. 50 jaar. 55 jaar. 60 jaar.
LE
G1d.­(ï;T E1. or E1. or. 'ïïiZ1.oi. ï1ET­ï3ï.Ct. EE. ct. Ed. ot.
21 28, 24 66, 69 113, 17 169, 30 233, 83 , 308, 82 398, 42 507, 45
22 20, 76 57, 59 102, 10 155, 82 217, 43 288, 88 374, 15 477, 93
23 13, 57 48, 84 91, 45 142, 87 201, 67 269. 71 350, 87 449, 61
24 6, 65 40, 43 81, 22 130, 42 186, 62 251, 27 328, 44 422, 32
25 32, 34 71, 38 118, 55 171, 95 233, 55 306, 88 396, 08
26 25, 35 62, 83 108, 21 159, 37 218, 24 288, 26 373, 43
27 18, 64 54, 72 98, 27 147, 27 203, 54 270, 36 351, 65
28 12,18 46, 88 88, 71 135, 65 189, 39 253, 15 330, 71
29 5, 97 39, 33 79, 62 124, 47 175, 78 236, 60 310, 58
30 32, 07 70, 69 113, 71 162, 70 221, 41 291, 22
31 25, 14 62, 21 103, 46 150, 23 206, 23 272, 75
32 18, 48 54,11 93, 61 138, 24 191, 64 255, 99
33 13, 07 46, 32 84, 13 126, 71 177, 61 237, 93
34 5, 92 38, 84 75, 02 115, 62 164, 01 221, 52
35 31, 63 66, 26 104, 96 150, 86 205, 74
36 24, 80 57, 95 94, 84 138, 56 190, 17
37 18, 23 50, 06 85, 12 126, 73 175, 20
38 11, 91 42, 37 75, 77 115, 35 160, 81
39 I 5, 84 34, 98 66, 78 104, 41 146, 97
40 27, 88 58, 14 93, 90 133, 66
41 21, 87 50, 81 84, 88 122, 81
42 16, 08 43, 77 76, 40 112, 37
43 10, 51 36, 99 68, 16 102, 34
44 1 5, 15 30, 48 60, 23 92, 70
45 24, 21 52, 61 83, 42
46 18, 98 46, 25 75, 68
` 47 13, 95 40, 14 68, 24
·~ 48 ` 9, 12 34, 25 61, 08
49 l 4, 47 28, 60 54, 20
Verklaring van tabel n°. 3.
Onder een zeer eenvoudigen vorm geven wij hier liet alge-
meen beloop der sommen te aanschouwen, zooals elke deelge-
noot die op verseliillenden leeftijd bezit , berekend naar het