HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 74

JPEG (Deze pagina), 1.42 MB

TIFF (Deze pagina), 12.36 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

I
TABEL N°. 2. Wetenschappelijke begrooting van inkomsten, uitga. Yen cn oversqhot 661161:. onderlinge v61·66uiging, udie uitsluitend 1611 0061
hëêfb, hèt geven van eene dag;-glijksche 5<;hadevg1­gggding . 111 geval VHH Zlëktü , g0l1_]kStHa11d0'm6|S_ dc 111=12111d6l1,]kschc b1_]d1·ag6 Yan elk hd,
HC1; gvcmcdgg deel van hat Overschot wordt bij Ov6,._ 7 l1_]d6u teruggegeven. D6 bercksmng 1S g6scl11<-zd voor 6Cl’1 611k6l"l1d, 0p'c16n
gyçmdslag ggngp bijdrage van f 1,.._ pct maand en van eene schadcvergocdmg van f 1,- per mektedag. Dc _]BEl1`I1_]kSChC 1·1s1c0
is berekend naar het gemiddelde aantal Zgektëdagên Op I de verschillende oudcrdommcn , opgemaakt door G. HUBBARD.
' r
Gcmiüdcld ,7,,,9,1 zicktcdagcu 6,, dc i Uitg3.VGH ,,5, lid, I U1Iik0111StCl1: 15, · Umwmszcn 2·». G61¤=611>=¤¤hï1<1¤951‘ <>v5ïS$1<>5 1>5g551ï55;b9C;>v=r111d6¤, M55
versc xillemdc lcsftgjdcn , ._àï .;.._...?_ ‘ Netto overschot van de SMHGHSCS 0 611 111 1`8¤ 8 P ­
Opvcmuakt door G. HUBBARD. ` Opbrcngst Tekort. * bijdravou, onder aftrek
_`ï"`__"‘_" 1441“1"Sc‘*° 15,,,,1 6,, ""“ "° °¥ïï§sïè°t ‘,ïZ,‘tï,Eï“,ä‘,; 1 ,,‘{“,ï‘,=,,§‘,ï {i‘,§‘,§§1‘§ï,fh,ï,, "0­§‘,l‘‘§,"1’ï‘ä',,{§¥’,, 2* *0 ·f,‘§,§?I§ïj“'{§,.,,{*1’,, 3°‘ "0 ­*°8"°"§“g,,€’{’, *5
Aantal d8·gcu· jàüflïjksühê jmïrlükschê büdfagö ja,3,r]ü](­ J g 1*] ` Jamucn cc 11 '
. ' ·· . der aftrek sche uit-
l1d,011gc­ äläggäïïu met b1J0·10g0 On ·
g· p der der vavcn _ EIIRBIVOUUJEC _ U _ Samen-
Oudcrdom. op clken bij elke vG$;u4° Each kogtgn wm van f 1,- j2,m·11_jksch0 gudcr 7 sälïfofaïlardc mtrcst 9, 4, Totaal Sagêäfläü Totaal Saïëgïlës Totaal ge-
011d9y«10m_ g1·06p_ budmgfh beheer. per ma,md_v01;i`tg(zä¥{c1ïid uätgêääfr büdmgä pgixcïsïlàoäöf OVBTSCIIOIQ. üm,cst' overschot. iutrastl ovarschon, iïïïlgt
butic. ·
1­ 11 111- 1V· V VI vu IX X XI I XII XIII 1;
ï _ · , _ VIIL ..... 2 IV. XV. XVI,
Gld. cc. Gld. cc. 6.16. 01. Gld. cu. Gld. cc. Gld. ct. Gld. 06. Gld. G1 `G
21 4, ,,9 4) 99 G?. (gm. 7, 01 7, Ol I . 16. ct.
gg ’;=» gg 4, 8,,, 5, 10 6, 90 13, 91 0, 28 14, 19 0, 28 1
· 5, 50 20, 41 0, 56 21 25 0, 56 .
"4 5 28 5 78 6’ 50 26 63 0 81 28, 32 0 85 ‘
~­­ ’ 6 22 » z » : `
09 5, 45 5; 95. 6’ 05 82, G8 1, 06 85, 50 1, 13 ‘
20 5» 50 6, 03 5; Q7 38, 65 1, 30 42, 89 I 1, 42
$,7 5, 54 5, 52 6, 04 5 96 44, 61 1, 54 50, 56 1, 71
~8 5, 55 6, 05 5; 95 50, 56 1, 78 58, 53 2, 02
20 9, 50 6, 06 5_ 9,,, 56, 60 6 2, 02 66, 81 2, 84
80 5, 56 6, O6 5 94 62, 44 2, 26 75, 42 2, 67 | 5, 94
31 5, 57 _ 6, 07 5’ 93 68, 37 2, 49 84, 36 8, 01 12, 10 0, 23
82 5, 58 5, 57 C, 6, 08 5’ 92 74, 29 2, 73 93, 65 3, 37 18, 50 0, 48 1
33 5, 50 #1 6, 08 5’ gg 80, 21 2, 97 103, 31 8, 74 25, 16 0, 74 ,
34 5, 59 ° 6, 09 5* 91 86, 12 8, 20 113, 35 4, 13 82, 07 1, 00 1
gg E _á 5: 89 0; 8, 44 ä23, 77 { ä, 53 39, 24 ää
= ;:, , ;;,· 5 SS ,, , 8 3, 68 341, 60 , 95 46, 68 , 5) I
57 5, 64 5, 66 1, 6, 14 ,, 5’ 86 108, 75 8, 91 145, 84 5, 38 54, 40 1, 86 I
88 5, 69 ä, 6, 19 8 5’ 81 109, 56 4, 15 157, 48 5, 83 62, 38 2, 17
1 gg g, gä E ï4 5,., 5’ 76 115, 32 4, 38 169, 53 29 70, 63 2, ä9 g
, 6 5’ 5,,, 120, 86 4, 61 181, 85 ‘, 78 78, 99 2, 2 ,
41 0, 16 8 6: 66 "= . ’ 126, 20 4, 83 194, 46 7, 27 87, 48 8, 15 1
42 6, 84 6, 35 ­ä 6, 84 Q, ïê 131, 36 5, 04 207, 39 7, 77 96, 13 8, 49 7
48 6, 50 8 7, 00 8 ~’ 0 136, 36 5, 25 220, 68 8, 29 104, 97 8, 84 ,
x­« ¤ O
44 6, 78 ¤· 7, 28 g 4; 72 141, 08 5, 45 284, 22 8, 82 113, 88 4, 19 ,
45 6, 95 8 7, 45 ¤ 4 55 145, 63 5, 64 248, 13 9, 36 122, 98 4, 55 4, 55 ,
46 7, 03 g" 7, 53 5,-;, ,,,’ 47 150, 50 5, 82 262, 52 9, 92 182, 36 4, 91 9, 20 0, IS
47 7, 04 7, 03 *5; 7, 54 5 ,,,’ 46 154, 56 6, 00 277, 48 10, 50 142, 11 5, 29 14, 02 0, 36
48 7, 06 S .8 7, 56 51 ,,,’ ,,,4, 159, 00 6, 18 298, Ol 11, 09 152, 23 5, 68 19, 02 0, 56
, 49 7, 07 S 7, 57 ~¤ ,,,’ 43 168, 43 6, 36 309, 16 11, 72 162, 74 6, 08 24, 21 0, 76
50 7, 09 4 7, 59 g ,,’ 41 167, 84 0, 53 825, 93 12, 36 178, 65 6, 50 29, 58 0, 96
51 7, 12 g 7, 62 8 { gg 172, 22 6, 71 848, 34 18, 03 184, 91 6, 94 35, 14 1 1, 15
52 7, 14 7, 15 ¤ 7, 64 4; 36 176, 58 6, 88 361, 43 . 13, 73 196, 72 7, 39 40, 90 7 1, 40
53 7, 18 ,8 7, G8 ~; 4 32 180, 90 7, OG 380, 20 14, 45 208, 90 7, 86 46, 85 , 1, 63
54 '7, 21 P 7, 71 _2'ê 4’ 29 , 185, 19 7, 23 399, 69 15, 20 221, 54 8, 35 53, 01 1 1, 87
55 7, 60 5 9 10 Q 3’ 90 · 189 09 7 40 419, 57 15, 98 234 30 8, 86 59 03 I2 12
56 8, 19 ‘g 8f 62 ca 3* 38 I 192; 47 7f 56 489, 73 16, 78 · 24,7: 05 9, 37 64: 77 ; 2j 36
57 8, 77 8, 95 8 9, 27 2’ 73 195, 20 7, 69 459, 94 17, 58 I 259, 56 9, 88 69, 99 1 2, 59
58 9, 50 => 10, 00 2’ 00 197, 20 7, 8O 480, 33 18, 39 , 271, 94 10, 35 74, 75 2 79
50 10, 75 ’°‘ 11, 25 0; 75 197, 95 7, 88 500, 29 19, 21 288, 57 10, 87 78, 52 2: 99 ·
60 11, 12 11, G2 0 38 198, 33 7, 93 520, 68 20, 01 295, 28 11, 84 82, 04 8, 14
01 11, 48 11, 98 0; 02 198, 35 7, 93 541, 52 20, 82 307, 12 11, 81 85, 84 8, 28
62 13, 05 12, 66 13, 55 1 55 196, 80 7, 93 561, 63 21, 66 I 317, 84 12, 28 87, 20 I 8, 41
63 18, 50 14, 00 2’ 00 194, 80 7, S7 582, 08 29, 45 · 828, 75 12, 71 88, 68 1 8, 48
64 14, 17 14, 67 2’ 67 192, 13 7, 79 602, 69 28, 28 889, 33 13, 15 89, 55 · 3, 544
65 14, 74 15, 24 3’ 2,,, 188, 89 7, 68 628, 55 24, 10 849, 66 18, 57 89, B9 , 8, 58
66 15, 16 7 15, 66 3: 66 185, 23 I 7, 55 644, 83 24, 94 858, 99 18, 98 89, 82 E 8, 50
67 15, 43 15, 40 15, 93 8 93 181, 30 7, 40 666, 69 25, 79 369, 41 14, 35 89, 48 I 8, 59
68 15, 50 16, 00 4; 00 177, 30 7, 25 689, 35 26, 66 880, 28 14, 77 89, 05 3 3, 57
69 16, 19 16, 69 4, 69 172, 61 7, 09 712, 23 27, 37 890, 79 15, 20 87, 92 3, 56
70 I 17, 08 I 17, 08 _ 17, 58 5, 58 167, 03 6, 90 735, 13 28, 48 400, 84 , 15, 63 85, 85 8, 51
_- _ 014 `ëïl. __G1d. Gld. 615, G1<1­ 0161- I I * 1
407lïï__ __; 25 432, 07 ) 000 , 198, 35 31, 32 ,l"Zz,_9?_, 25· 37 | I I I
_ G6 ‘ad.<1 8 16 Gld, 8` T` ` Gld. · ‘
‘ 5, ,5 ä"ï,, 818 I 5, 5, I 1 I I
5