HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 73

JPEG (Deze pagina), 506.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

63
In kolom A zien wij wat f 1,- opbrengt , indien hij voor
een zeker aantal jaren tegen ZL °/0 met rente op rente wordt
uitgezet , en vinden dan, dat wij aan het einde van het 59C
jaar, met onzen gulden dien wij met “t begin van ”t eerste
jaar hebben ingezet , een som verkregen hebben van f 10,116.
In kolom B veronderstellen wij dat men telken jare één gul-
A den voegt bij den aan ’t begin van het eerste jaar gestorten,
; en men ziet , met welk een snelheid het kapitaal toeneemt ,
om op het einde van het 59" jaar de som te bereiken van
· 237,991; d. w. z. na 60 maal gecontribueerd te hebben.
Het zal nu niet moeilijk vallen om tabel n°. 2 te kunnen
volgen en begrijpen , in wier kolommen wij de uitkomsten te
aanschouwen geven , die verkregen zijn door het kapitaal te
beleggen tegen rente op rente en door dan telkens bij het
kapitaal van het vorige jaar te voegen , de jaarlijks verande-
rende interest van het daaraanvolgende jaar.
l
»