HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 3

JPEG (Deze pagina), 441.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

"""""§’g= X
’ E { ‘ ) /
‘·` J. ‘gLh"`*"‘··••~·•»~~"·‘·`§TfT··’^` I _*‘
E DE ZIEKENFONDSEN
E IN NEDERLAND.

E HUN N E GEBREKEN. HUNNE VERBETERIN G.
E N1ET­0FF1c1EEL BTJVOEGSEL TOT HET RA1>1>01zT DER
à NUTs­c0MM1ss1E 0vER DIE INSTELLINGEN,
' DOOR HAAR MEDELID
DR. C. J. SNIJDERS.
" /‘ï<$>c·>?
J MIDDELBURG,
J. C. & W. ALTORFFER.
1 8 9 5.
‘ T
T