HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 19

JPEG (Deze pagina), 557.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

""‘·"·""=“‘°”***>‘~·"*==*"’>" ·`‘‘ ­ W
{ E <7’
9
Per transport . . . 60,-
Aan premies per week voor 500 on-
gehuwde leden a 10 cent per week : 1/ 50,-
is per week . . , j` 110,-
• dus per jaar 52 >< f 110,- . . . :: f5720,-
Uitgaven.
Q Aan de geneeskundigen. A
Voor 500 leden van 12 centaf 2,50
per lid en per jaar. . = f 1250,-
Voor 500 leden van 10
cent af 2,10 per lid en per
i jaar ....... 2 11 1050,-
--- f 2300,-
Aan den apotheker.
Voor 500 leden van 12
cent a f 2,08 per lid en per
jaar ........ 1040,-
Voor 500 leden van 10
cent a f 1,68 per lid en per
jaar ........ 1/ 840,-
-·--··_··- 1/ 1880,-
. Aan de boden. _
Voor 1000 leden a 1 cent per lid en
per week , is per jaar ...... zz 520,-
- f 4700,-
A Ontvangsten __/' 5720,-; uitgaven f 4700,-;
dus saldo per jaar ........... f 1020,-
( Verder komen nog in aanmerking uitgaven voor
_ breukbanden , pessaria en administratiekosten , te
zamen berekend op 5 °/0 der bruto ontvangsten : zz 286,-
dus voor 1000 leden zuiver saldo per jaar . . . f 734,-
Aan breukbanden bleek, volgens de verslagen van twee
ziekenfondsen over de boekjaren 1892 en 1893 te zijn uitge-
k geven gemiddeld ruim 10/0. Wanneer hierbij 4% voor de
· 4