HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 65

JPEG (Deze pagina), 662.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

...T,...........aa..a,a;=.~~;<:;x;r::·:::1‘:‘:.ïï’“”" "’ " "'ïr '” .,Cl.l·...ï"LZT..§. lf, . iii--: i .Q ..- .. .

57
gemeenteraad van Parijs vertegenwoordigd waren, dan
mag men vertrouwen, dat deze vergadering niet zulk
een treurig schouwspel van godsdiensthaat zou geven,
als thans het geval is.
' Deze bedenkingen zijn van groot gewicht; bij oogen-
blikken hebben zij mijne meening zelfs aan het wan-
kelen gebracht, maar toch schijnen zij mij niet geldig
genoeg, om op te wegen tegen de nadeelen, die een
gevolg zouden zijn van het deelnemen der vrouwen
W aan de staatkunde.
Men zegt, dat zij niet gedwongen zouden zijn, ge-
bruik te maken van het recht, dat men haar toeken-
nen wil. Ik geloof inderdaad, dat vele vrouwen nooit
ter stembus zouden gaan, en dat de onthouding der
vrouwelijke kiezers nog grooter zou zijn, dan die der
___ mannelijke stembevoegden wier onverschilligheid reeds
zoo bedroevend groot is in staten met democratischen
regeeringsvorm. Eene minderheid, en misschien een
kleine minderheid zou dus ter stembus komen. En zou
die kleine minderheid het beste gedeelte der vrouwen
vertegenwoordigen? Zonder dieper in deze teedere
kwestie door te dringen, wil ik de zaak uit een meer
algemeen oogpunt beschouwen.
Het gemis van een aangenaam tehuis geeft in de
"lï 'mindere standen maar al te dikwijls aanleiding tot
L wangedrag. Vuilheid, wanorde, schreiende kinderen en
een kijvende vrouw jagen den man het huis uit, en
drijven hem naar de herberg, waar de verleiding en
slechte vrienden hem wachten. Daar zijn gelukkig ook
si andere gezinnen onder de arbeidende klasse, die een
aangenamen indruk maken door orde, netheid en het
goede gedrag der kinderen. Zulks is veelal het toedoen
der moeder, maar dit eischt van haar niet alleen ge-
schiktheid, maar ook tijd. Een goede huisvrouw, die