HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 32

JPEG (Deze pagina), 571.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

24
hem geen ongelijk geven. Dit is zeker, de huiselijke
zorgen behooren tot het gebied der vrouw, en als wij
de woorden van Fénélon tot de onze maken, ,,het
verschil van bestemming bepaalt het verschil van op- I
voeding", dan volgt hieruit van zeltj dat de vrouw, by
behalve de algemeene beginselen van onderwijs, eene
bijzondere opleiding moet hebben, waardoor zij ge-
vormd wordt voor de haar toegewezen levenstaak.
Het is dus van het hoogste belang, dat onze jonge W
meisjes eene degelijke opvoeding ontvangen, waardoor
haar geest in een goede en hoogere richting geleid
wordt, en zij geen smaak vinden in nietige en ijdele
zaken.
Het bestier der huishouding is slechts het materieele
gedeelte harer roeping. Als vrouw moet zij kunnen _
deelen in het werken en streven van haar echtgenoot. _
Als moeder moet zij de ontwikkeling harer kinderen
kunnen leiden, hetgeen eigen ontwikkeling eischt.
Daar zijn mannen, die verlangen, dat de vrouw een
ledig hoofd hebbe. Ik behoor niet tot degenen, die zoo
denken, maar ik wensch aan te toonen, dat men de
eerste voorschriften der gezondheidsleer vergeet, dat
men het verschil van bestemming geheel en al mis-
kent, en dat men de duidelijkste aanwijzingen der
natuur met voeten treedt, wanneer men bij het geven
van onderwijs geen rekening houdt met het verschil .,
van sekse.
..____ :
gl