HomeDe maatschappelijke toestand der vrouwPagina 1

JPEG (Deze pagina), 616.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.15 MB

PDF (Volledig document), 51.44 MB

{ { > M H U N W `' ' fi
f ü` . x ­ g` ;.,’ j
• h Y ) I /L/J//. ¢/2
{
e
{ reg, 1
‘ T. DE
{ gE;l/IAATSCHAPPELIJKE TUESTAND
`. M [ g.
é { R
Ei DER V UUW.
r= è $ M E
» gä 2 @2
2 EENE STUDIE
. . 2
§‘ 2 VAN ·_
äï ERNEST NAVILLE.
à' J `
F Uit het Fwmsch. l 1
g @ï ·@
@ Q Vertaald ouder toezicht cn met Voorrcde van L
é` Q DF. F. VAN GI{EEL GJLDEMEESTER. A
' è
fï ä .-
. i Je;
Q ä
’§ S .
i' ägà S­GRAVENHAGE,
á, W. A. BESCHOOR.
E > ;
i_ 2,.,.,,.. . -. . . W- . .-_ ..... ., .., -.=
fx
J i--l­ï­-­T­` ‘­_­-­_
§;