HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 9

JPEG (Deze pagina), 619.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

l `
‘,l
l
l
i Over de lokalen.
l
Onder de schadelijke invloeden van het schoolgaan
op het kinderlijke organisme, bekleedt de gebrekkige
« inrichting der lokalen eene eerste plaats. Reeds de
slechte keuze van het terrein, waarop men een school-
gebouw zal plaatsen, kan in de toekomst verderfelijk
zijn voor de gezondheid der jeugd. Een laag gelegen
il terrein, dat aan herhaalde overstroomingen blootgesteld
is, een moerassige bodem, een grond, die doortrekken
g is met vloeistoffen, welke rijkelijk voorzien zijn van
, rottende organische stoffen, of van den giftigen afval
{ uit fabrieken -- zulk een bouwterrein kan niet anders
l dan hoogst schadelijk op zijne bewoners inwerken.
w' Heeft men derhalve eene geheel vrije keuze, dan
l neme men een hoogen, drogen grond, waar de lucht
van alle kanten een onbelemmerden toegang vindt, en
waar goed water te verkrijgen is.
Is men evenwel in zijne keuze meer beperkt, en
moet men tot een minder geschikt terrein zijne toe-
, vlucht nemen , dan kan men sommige schadelijke eigen-
_· schappen te keer gaan door eene doelmatige draineering,
ä en door het aanbrengen van eene droge, vaste grond-
jl
IE