HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 8

JPEG (Deze pagina), 515.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

.j
0 lg
ln 1862 schreef Pnrrnmcoren eene zeer belangrijke
verhandeling over de lucht in de scholen, en den il
invloed daarvan op de gezondheid der kinderen; terwijl
kort daarop de gewichtige onderzoekingen van PARow I
en anderen over de nadeelen van slecht ingerichte 1
schoolbanken het licht zagen.
Slechts enkele jaren geleden verscheen een geschrift v
van CoHN over den invloed der school op het ontstaan j
van bijziendheid. gl
Ten onzent gaf VAN HENGEL in 1875 door het weinig g
bekende weekblaadje >>de Gooi- en Eemlander" vele
zeer verdienstelijke wenken omtrent de schoolquaestie
ten beste; en, lest not least, BAG1Nskv spoorde door
zijn >>Sohulbesuch" in 1877 met krachtige woorden aan !`i
tot verbetering van de gansche schoolinrichting.
`F

‘l
ll
l
_,___._ il
*1
1
l