HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 42

JPEG (Deze pagina), 764.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

40 ii
stellen. Gewoonlijk is deze behandeling voldoende;
doch wordt de ziekte meer belangrijk, dan moet die
geneeskundige gymnastiek gepaard gaan met het aan-
wenden van zekere, zoogenaamde orlhopaedisclze toe-
stellen, die hetzij door drukking, hetzij door trekking,
, of wel door beide gelijkelijk werken. Bij de zeer
gevorderde graden faalt elke geneeskundige behan-
l deling. - i
T Zooals in het begin van dit hoofdstuk gezegd is,
heeft men behalve eene zijdelingsche verkromming van
i de ruggegraat, ook eene achterwaartsche - kyplwse -­
l en eene voorwaartsche - lordcse. - Laatstgenoemde l
l ontstaat zelden of nimmer oorspronkelijk, maar dient
r als ’t ware om eene achterwaartsche verkromming te è
' vereffenen. Beide ziekten zullen daarom hier gezame· `
lijk behandeld worden; daarbij zal de beschouwing der W;
p kromme rug als gevolg van Engelsche ziekte of van
l ontstekingen geheel achterwege blijven, om alleen te l
letten op dien vorm, welke zijn ontstaan aan verkeerde
houdingen van het lichaam te danken heeft. I
In den regel openbaart deze verkromming zich door
’ het zich langzamerhand ontwikkelen eener welving van ;
het bovenste gedeelte der rug, welke welving aanvan; ·
i kelijk, bij liggende houding verdwijnt. Zeer spoedig
ï evenwel volgt nu eene inzinking van het lendengedeelte [
der kolom naar voren. De borst wordt al spoedig
smaller en verkrijgt eene andere, meer afgeronde 1
gedaante -- de dwarse afmeting wordt korter. De ’
buitenste rand van de schouderbladen verplaatst zich j
voorwaarts; dientengevolge vermindert de afstand tus-
schen de schouders. p
j Wanneer het gebrek nog verderen voortgang maakt, l
' dan treedt de genoemde vorm van de borstkas nog ”
l