HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 4

JPEG (Deze pagina), 513.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

gt
I
!
‘ t
(
......... laten wij het bekennen: daar zijn kinderrampen!
Klein en nietig, van onze pedante hoogte beschouwd, maar ge-
wichtig en groot, in de kleine evenredigheden van de kinder-
wareld. Rampen, die benaauwen, kwellen en schokken, en die [
niet zelden een grooten en hevigen invloed hebben op de vorming ·
van het karakter.
De eerste en grootste ..... is, met verlof van PESTALLOZZI en
PRINSEN, de school. Dat is een kanker, een dagelijks weerkeerend "
verdriet. Een man met schuldeischers geplaagd ondervindt iets
van het leed van een kind met meesters aangehaald .... Daarom
wilde ik u verzoeken: hebt deernis met het lot uwer telgen. Ont- Y,
ziet als iets heiligs het levensgenot uwer kinderen. Zij moeten l"`
allen schoolgaan; dat is een natuurwet, zoo zeker als die volgens p
welke zij allen ingeënt, wij allen sterven moeten, - maar even i
gelijk wij, naar den gewonen loop der dingen, niet sterven moeten `~
op ons achttiende jaar, wilde ik ook niet dat hun de school over-
viel vóór hun achtste ....... ,. .
`
]<ïmlm·<wq‘>ezz. I-Iinomnmwn.
1
1
`
i.
(
t
GEURUK"l` mj G. A. VAN HOFTEN, TE U'1‘nEc11'1‘. ill,
{
Ix
ää
· ,"'f
Fl
tl
" tiit .~;‘;._­.,_’ ``tc elsr ,i... li; .r·c q. , 2 v M · »-<‘·>‘·‘·­="·"··"·"“’i ‘“