HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 34

JPEG (Deze pagina), 784.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

` ë

*1*
32

Ziekten der spüsverteriugs-
Werktuigen.
Zooals bij de algemeene voedingsstoornissen gezegd
is, ontstaat gewoonlijk in den eersten tijd van het j
schoolgaan een zeker gebrek aan eetlust, dat langza­ I
merhand i.n een algemeen lijden ontaarden kan, en
zoodoende eene verwijdering uit de school noodzakelijk i
maakt. Maar ook wanneer die gebrekkige eetlust slechts
voorbijgaande geweest is, en het kind na korteren of T
langeren tijd weer eene voldoende ­- soms overvloedige
" hoeveelheid spijzen tot zich neemt, dan kunnen er op ;
nieuw afwijkingen van den gezonden toestand te voor-
schijn treden, wanneer aan het kind geen voldoende j
tijd gelaten wordt om zijn voedsel behoorlijk te ver-
teren: dus wanneer het des middags zich te veel moet *
haasten, om weer tijdig in de klasse terug te zijn.
Het langdurige stilzitten op slecht ingerichte school-
banken berokkent trage ontlastingen, daardoor weder- j
om gebrek aan eetlust met de genoemde gevolgen. j
Vooral heeft dit herhaaldelijk plaats bij meisjes, die =,
zoogenaamd »geregen" of »ingepend" worden, om een
lief - zeggen wij eerder: een wzmstaltig figuurtje te 9
krijgen; door deze bewerking wordt de natuurlüke I
bloedsomloop verhinderd, en worden verschillende in-
wendige lichaamsorganen gedrukt of van hunne plaats
verdrongen. Derhalve zijn corsetten in het algemeen,
maar voor schoolgaande meisjes in het bijzonder, ten
sterkste af te raden.
Dat het >>schoolblijven" voor straf geheel af te keuren
is, wanneer daardoor het middagmaal verbeurd moet
worden, zal wel door iedereen beaamd worden. -­
Als een onderdeel van de ziekten dezer afdeeling
4