HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 29

JPEG (Deze pagina), 776.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

25
Behalve hoofdpijn geeft de verhoogde bloedsdrukking
in de hersenen nog vele andere belangrijke ziekte-
verschijnsels, waartoe behooren: groote gevoeligheid
voor zintuigelijke indrukken, zooals lichtschuwheid en
‘ schrikachtige bewegingen bij het minste onvoorziene
geluid; verder stuipen en ijlen, dan weder duizelig-
heid, slapeloosheid of knarsen op de tanden gedurende
den slaap. Ook komt meermalen misselijkheid, som-
`, ' wijlen werkelijk braken voor als een verschijnsel van
de hersenprikkeling.
Dit alles kan ook wel in verband staan met meer
, ernstige hersenziekten, doch door een ervaren genees-
kundige is de oorsprong dier verschijnselen bij nauw- ·
keurig onderzoek veelal gemakkelijk te herkennen.
Deze wijken dan ook in den regel spoedig, wanneer
_ men het kind aan den invloed der school onttrekt;
4;* daarbij late men het rust houden, zoo noodig verkoele
men het hoofd door middel van koude omslagen of
begietingen, en schrijve men verkoelende dranken voor.
Door sommige schrijvers worden nog eene menigte
_ andere stoornissen van het zenuwstelsel in eene nauwe
verwantschap tot de school gebracht, en ofschoon daarbij
wel eens overdreven wordt, valt het toch niet te ont-
kennen, dat de verspreiding van sommige ziekten er
_ ten minste door kan bevorderd worden. Hiertoe be-
hooren: de vallende ziekte - epilepsie - de st. Vitus­
dans en het stotteren. §
De vallende zie/{le kan, zooals reeds boven werd aan-
gegeven, ontstaan door nabootsing van den aanval eens
lijders; in eene onzer ziekeninrichtingen 4) moest een op- A
passer, die belast was met de verzorging van dergelijke
ft 4) Ned. tijds. v. gen. 1879 N. 6. `
`
K
l
, al