HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 28

JPEG (Deze pagina), 806.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

1 24
{ door verschillende hartziekten, verlamming van sommige
zenuwen der hersenvaten, enz., komen ook gemoeds-
` aandoeningen en inspanning van den geest daarvoor
ten zeerste in aanmerking. De bekende voN NIEMEIJER
vestigt in zijne >>pathologie en therapie" uitdrukkelijk ‘
j. op die inspanning van den geest de aandacht, omdat
l hij meermalen na ingespannen werken met het hoofd
. een gevaarlijken bloedsaandrang naar de hersenen ont-
staan zag, somtijds met doodelijken afloop. `_ '
2°. door verminderden terugvoer van het bloed door de
aderen naar het hart (de passieve ophooping). Als ge-
legenheidgevende oorzaken voor dezen vorm van ver- ,
hoogde drukking zijn niet alleen te noemen: eene
verminderde hartwerking bij sommige hartziekten en
stoornissen in de ademhaling, maar vooral ook de
samendrukking der aderen van den hals - dus bij _
langdurig zitten met gebogen hoofd.
Van elke dezer twee categorieen komt eene oorzaak,
n. l. inspanning van den geest en langdurig zitten met
gebogen hoofd, menigvuldig en te zamen bij het school-
onderricht voor: actieve en passieve bloedsovervulling
der hersenen vinden hier derhalve niet zelden gelijkelijk
plaats. Geen wonder alzoo dat vele scholieren lijdende
zijn aan hoofdpün, het nooit falende en eerste ver-
schijnsel der ziekte. _
. Dat eene dusdanige hoofdpijn inderdaad zeer menig-
vuldig wordt aangetroffen, geeft de statistiek ons op
l nauwkeurige wijze aan de hand. Onder andere lijden
in Darmstadt, volgens eene opgave van BECKER, ge-
Q middeld 24 procent der schoolkinderen aan hoofdpijn;
daarvan komt wederom 80 procent op rekening van de
{ hoogere klassen: dus bij meerdere inspanning van den
‘ geest ook toename van het aantal lijders. Q
A