HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 11

JPEG (Deze pagina), 783.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

l
2
g. l
1
a u 9
de winden. Dit is geenszins het geval voor de geheel of
g nagenoeg geheel gesloten ruimten, die door de kamers v
onzer woningen· gevormd worden. Wel bezitten de
capillaire steenen der muren in geringe mate het ver-
mogen om verschillende gassen door te laten, doch
ook die geringe macht gaat geheel verloren, zoodra
de poriën door het vocht uit den bodem zijn opgevuld
geworden.
Behalve de producten der ademhaling komen in de
schoolvertrekken nog vele gassen voor - koolwater-
stoffen en vluchtige vetzuren - die zich ontwikkelen
ten gevolge van de opeenhooping van een aantal klee-
· dingstukken. Hierbij voegen zich nog menigmaal de l
zoo noodlottige verbrandings-producten bij kunstmatige
verwarming en verlichting, vooral wanneer de hiertoe
aangebrachte toestellen ondoelmatig en van een slecht
’;*· _ materiaal vervaardigd zijn.
Komt bij al die rechtstreeksche bronnen van lucht-
ês bederf nu ook nog het onvermogen, om de verpeste
` luchtmassa uit te drijven, en voortdurend door nieuwe
lucht te vervangen, - wanneer bovendien de kubieke
inhoud van het lokaal, berekend naar het aantal kin-
· deren, te laag is geschat, - dan behoeft het geen
nader betoog, of de hoedanigheid der atmosfeer van l
eene schoolkamer niet wel eens gedaald kan wezen tot ‘
ll een minimum van inadembaarheid.
Nog kan de school eene rijke bron van verschillende r
i soms onherstelbare kwalen worden, wanneer de aan
‘i iederen leerling toekomende vierkante oppervlakte te
klein is uitgemeten, en wanneer de tafels en banken
4 niet geëvenredigd zijn aan de grootte der kinderen,
i waardoor deze gedwongen worden, zich in eene onna- ‘
tuurlijke houding als ’t ware te voegen naar de voor