HomeWet op den kinderarbeidPagina 39

JPEG (Deze pagina), 423.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

g 37
g belangstelling te wekken in een zaak, die al te veel ver- g
ll onaehtzaaxnd wordt.
& . Een >>VVet op den Arbeid" verlangt men te zien Ont-
worpen, een Nederlandsche Gewcrbeorolmmg. Laat Neder-
land beginnen met te voltooien wat het ondernomen beeft,
zgn gebrekkig werk van 18744 te verbeteren.
*· d Voor de Vereemgmg tot Bevordering vom FclZ>rieks­ en
Hanclwerlcsngverheicl in Neclerlcmcl. ‘
• Dr. J. TH. MOUTON.
Mr. G. ROIJAARDS. Z
Voor de Mclcltschclppü ter bevorclering van. Ngverheid ,
Mr. H. A. L. HAMELBERG.
A. P. LEDEBOER. .
Voor het Algemeen Nealerlcmclsch Werklieolen- Verboncl,
B. H. HELDT. l
J. WEELINK. U
H Voor de ll1C`LCllSCll(IlP20?2j tot Nut rom ’t Algemeen, ‘
r Mr. H. B. GREVEN.
M Mr. N. G. PIERSON, Rolpporleur.
26 Februari 1880. ‘
ë
S
ä
C 2
D
A ,. gg