HomeVolk en staatPagina 44

JPEG (Deze pagina), 698.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

Bij P. NOORDHOFF te Groningen is mede uitgegeven:
Het G1°o111nge11 der IOOIIOIIISII. ,
DE HOOP HARER UNIVERSITEIT.
Bedevoering den 12 October 1876 uitgesproken bij de overdracht van
het rectoraat der Hoogeschool te Groningen,
O nl-. w. M. H. smeert,
Hoogteeraar in de geneeskunde, te Groningen.
Präxf 0,50 `
DE ISRAELITISCHE LETTERKUNDE I
ONDHRDEEL DER CHRISTELIJKE THEULOGIE. «
· Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Universiteit te I
. Utrecht, den 8 December 1877 uitgesproken
DOOR
nr. .1. J. P. v.u.moN .11-. I
my.? f o,eo.
DE ISRAELIETEN Ii
JMEOJSFOTIEEISIEE.
Prof. W. HECKER. II
Präsf 0,90. g
‘___` I
HET KEHKEKIJK PRUFESSUHA/IT. I
R E ID E 5
bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de Godgeleerdheid van wege de JL
Nederlandsche Hervormde Kerk in de Universiteitstad Groningen den
31 Mei 1878, gehouden . · I
o. P. uoeswêïïa oe enoorr.
Präs f 0,50. J
~IJ
I
I
I
g I