HomeVolk en staatPagina 35

JPEG (Deze pagina), 763.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

l 33 .
j de moderne maatschappü, ofschoon in de ver-
` schillende Wetgeving nog vaak als strädende en
A ii, onbegrepen elementen zün opgenomen. Overal zoekt
men naar de vrüheid, en welke vrüheid is het,
waarvan men de zege te gemoet ziet? De gelülv l
heid van alle menschen voor de wet, de gelijke
S kansen voor ieder om die plaats in de wereld in
- . te nemen, waarop ieders verdienste aanspraak geeft.
]' Meer en meer wordt die vrüheid als hoogste goed
( geëerd, en tevens ziet men overal de gedachte baan
« breken, dat de dierbaarste belangen der mensch-
li · heid juist dan tot haar recht komen, wanneer de ·
. mensch zich vrä kan overgeven aan het hoogere.
· · Sommigen mogen tevreden zün met het verwaterd
i ` U begrip, dat de humaniteit bestaat in bevordering
` van individuele belangen, meer en meer begint
men te begrüpen, dat de ware adel van het mensch-
dom is, de vrne en gemeenschappelüke dienst van
· wat goed is en schoon. En hoe tracht men die
vrüheid waar te maken? Is het niet door te eischen
rechtsregelen, die in overeenstemming zün met het
I geheele leven, met het karakter der natie.
l Hebben wij dan nu een vasten bodem gevon-
i den en mogen wü met vertrouwen de stelling uit-
spreken, dat de Staat moet zgn de openbaring van
het rechtsleven van een volk? `
ij Voorzeker men heeft niet altäcl de volksge-
meenschap beschouwd als de eenige grond waarop
I geweld recht kon worden. Men heeft dien grond
· s