HomeVolk en staatPagina 25

JPEG (Deze pagina), 737.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

I
I 23
en die alleen te zamen en met elkaar het ware
volksleven vormen. De meerderheid kan geduren-
` de jaren lang het volkskarakter miskennen, het
recht met voeten treden, terwgl het bestuur der
minderheid ten zege zou zgn van het land; ja één
enkele kan soms beter zijn volk vertegenwoordigen
dan alle anderen te zamen. Evenmin als een mensch
in alle oogenblikken van zgn bestaan zich zelf is,
evenmin is een volk onophoudelgk aan zich zelf
getrouw. Voorzeker in den regel is het levende
geslacht in zgn geheel de drager van het nationale
bewustzijn, de representante van de geheele natie.
Maar het is dat in tal van schakeeringen, door
eene zeer diepvertakte organisatie, en het wordt
nimmer, tenzij toevallig, vertegenwoordigd door
de keuze van eene ongeorganiseerde, ,,alleen door u
den wervelwind der verkiezingsagitatie vluchtig
tezamen gedreven kiezersmenigte". (scHäFFLE.)
De medewerking eener volksvertegenwoordiging zal
. steeds onmisbaar blgken voor de bestuurders, om
naar recht te blçïven regeeren. Volksvertegenwoon
diging is echter nog iets anders dan volkskeuze.
Hoe paradox het moge klinken, het is niettemin
waar dat het volk, d. i. de gezamenlijke bevolking,
in den regel niet in staat is, zgn eigen wenschen,
’ inzichten en streven te begrijpen of vorm te geven. ‘)
‘ 1) Men meent veelal dat ieder het best in staat is over
zgn eigen belangen te oordeelen en zgn eigen streven te be~
I.
1
I I I
I
I I