HomeVolk en staatPagina 24

JPEG (Deze pagina), 754.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

I
22 I
neemt. Evenals een eenvoudig werkman voor den
rechter de gemakkelijke speelbal wordt van een
sluw advocaat, evenzeer wordt de politiseerende ik
menigte gebruikt en geprostitueerd door hen, die
hun eigen baatzuchtige belangen beöogen. Zü die
het goed met het volk meenen, staan altüd ten
I achter bij hen die het volk bewerken voor eigen
voordeel. De laatsten begoochelen het volk, draai-
jen het een rad voor de oogen, zien niet op tegen
misleiding en opwekking van onedele hartstogten.
En de geschiedenis leert dan ook dat de menigte
meestal verstandig genoeg is om na korter of lan-
ger tijd in te zien dat het staatsbestuur niet is
een werk dat in ledige uren als een bijzaak kan
worden beoefend. Zij die zelf moeten leven van
hun eigen arbeid, kennen de waarde te goed van
de spreuk: Schoenmaker houd u bij uw·leest,
dan dat zü lang tuk zouden zün op zelfbestuur.
Maar het gevaar is groot dat in den korten roes
van heerschzucht, kwaad bedreven wordt dat in .
langen tijd niet kan worden hersteld en dat het
volk in arren moede eindigt met geheel het hoofd in
den schoot te leggen van aristocraten of avonturiers.
Wanneer vraagstukken van recht of volksbe-
lang waren te beslissen bü meerderheid van stem-
_ men, dan nog zou inderdaad de meerderheid van
het vol/c alleen te vinden zijn, indien men het oor-
deel kon vernemen van die tallooze geslachten die
elkander opvolgen als de bladeren op de boomen
· I
I
I
I,