HomeVolk en staatPagina 20

JPEG (Deze pagina), 740.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

‘i
18 _ g
wij gevoelen dat ons volk leeft, onafhankelijk van t
ons allen, en dat dat hoogere leven een deel is
van ons zelf.
Wanneer wij zóó het volk begrijpen, zullen
wij ook gemakkelijk inzien waarom de individu
kan worden gedwongen tot het dragen van lasten,
tot het verrichten van werkzaamheden die noch
hem zelf noch zijne nabestaanden ten bate zijn.
Juist deze dwang wordt vaak over het hoofd
gezien door hen die de idee van een volkseenheid
als onpractisch verwerpende, de soevereiniteit van «
de meerderheid der staatsburgers prediken. Is het
niet zoo, vraagt men, in iedere vergadering? Acht j
men het eene beperking der vrijheid, Wanneer daar .
de minderheid zich neer moet leggen bü het besluit l
der meerderheid? ‘) Ik zou daarentegen alleen dit j
willen vragen: ‘ Waaraan ontleent een individu of ‘
welk aantal van individuen ook het recht mü te [
dwingen? Ligt dit recht Wellicht alleen in de
macht? Of ontleent men dit recht aan de bevoegd-
heid der minderheid om hare stem te doen hooren? l
'_°"`?_` l
(
1) Zie o. a. orzoomma, De souvereiniteit des volks. De ‘
heer orzoommz acht zijne vrüheid niet gekrenkt, indien men l
hem slechts het recht geeft, mede te spreken en mede te stem- j
men (t. a. p. p. 85). Zou de geachte schrijver dit vol willen .y
houden, indien eens eene meerderheid hem dwong, belasting
te betalen voor kerkelijke doeleinden, of zijne kinderen eene t `
streng kerkelüke opvoeding te geven, of de openbaring züner
denkbeelden door de drukpers verbood?
we