HomeVolk en staatPagina 2

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

. k Bij P. NOORDHOFF te Groningen is medeuitgegeven: . t
F DE WET VAN HET RECHT.
Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Riiks­Universiteit J
te Groningen, op den 24.November 1881 uitgesproken, door ` ‘ ‘
Mr. P. W. A. CDRT VAN DER LINDEN. _ “ _
, Prijs f 0,50. · ll ,
t· t E UEBER DIE BEZIEHUNGEN _ '
l . lWlNdllNN lllllldlllllll NNN Pldllld lN Wilt NllNldlN s P
W mit Rücksicht aut die Aufgabe der Klinik. F t 0
, ’ ANTRITTSREDE ‘ » ·
A gehalten an der Universität zu Groningen am 8·tFebruar 1866, · __
N · A Prot. D1-. SIEGMVSND ROSENSTEIN. t 6
­ _ Prüs f 0,50. _
ill NNTWIKKELING ilill NliUWiHi PHiSlNlNGli. s
p . Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de ‘ t . V
; Groninger Hoogeschooi, uitgesproken den 27 lanuari 1870, ­. , - · _
; t > . Dr. D. HUIZINGA. , H
~” I ‘ . Prys f 0,50. _ ` . _ 4 g
V lle plaats der iheologische Wetenschap in de incpclopedie o
. - . p dei Wetenschappen. E _ ‘ N
' Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Groninger Hoogeschoolg t
‘ uitgesproken den 21 November 1872, door.
_ · Dr. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE. ·
,, "‘ Met aanteekeningen. Prys f 0,90. _ V
W t~ De gebondenheid en de ocijheid dec Theologische Wetenschap. e E
» Dr; D. CHANTEPIIIE)0ï)E LA SAUSSAYE. `
Hoogleeraar te Groningen. .
A 4 Proj: f 0,60. · `
lied heleng van de studie dee godsdiensten dood de leindsnan het dinisdehdoin.
. Redevoering, uitgesproken bi] de inwijding van den leerstoel voor de geschiedenis ‘
der godsdiensten, aan de Universiteit van Amsterdam,
, Dr. P. D. CHANTEPIEMLEE LAV SAUSSAYE Dzn.
- Prijs f 0,60.