HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 491.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

it
«
?
Deze bladzijden zijn bestemd, om de algemeene aandacht te
jj vestigen op de voor land en kroon gewichtige beslissingen, I
welke, naar aanleiding van de erkende wenschelijkheid van her- i
ziening van het kiesrecht, in den aanvang van dit parlementair
Ie jaar moeten vallen. Het scheen wenschelijk, dat daarvan
ook gemakkelijk kennis kon worden genomen door hen, die niet
tot de gewone lezers der >> Vragen des Tijds” behooren, en ik
dank den uitgever, dat wel door eene gelijktijdige uitgave l
. als brochure aan mijnen wensch heeft willen voldoen. jj
v. `H. i

j -
1