HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 496.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

` I H,. _ E_._
. ’ f‘~__“,,`••·4­3rh•­`,"`
_//C; $ 2,3* .·
jr rr ' U, "§I` ‘
. x` !` jg
?¤`”"· ·"
‘~ vr Jv »"."‘·ï·,;;;‘"·.€~" · ’
_ H E T

li
Y KANIERBESLUIT VAN 25 MEI
EN ZIJNE GEVOLGEN,
l moon
E MP. S. VAN HOUTEN,
Lid mm de Tweede Kamer der Stalen-Generaal. ä
’ 1
1 >
· s
De motie door de Heeren vAN Dmmsx, Inzmzxm en {
vAN Rmcs, luidende: i
,,De Kamer, van oordeel, dat herziening van het A
kiesregt wenschelijk is, gaat over tot de orde van
. den dag": · E
W0l‘dt IHCT3 älgêïllêêllê Stêlllmèll B3I1g€110D1BD.
" . (Zittinyverxlay der Yäaeede Kamer van 25 Jllei
· « 1881, biz. 1555.)
1
ï L
Overgedrukt uit ,,Vragen des Tijds" van September I88I.
-1 '
HAARLEM,
‘, H. D. TJEENK VVILLINK.
A 1881
1.
E il
E 3,
A
A E A
J L.