HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 907.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

nn ziJNn cnvomnu. 23 l
bewijs vragen, dat de kroon dit plan begreep, waardeerde l
en met alle der kroon toegekende middelen wilde steunen. .
* Kon hij denken, van de zijde der kroon geen waardiger j
antwoord te verkrijgen, dan eenige uitvluchten, gekruid door
eene saroastische uiting, welke geen hooger motief voor zijne ·
daad aannam, dan de begeerte naar ’t behoud der portefeuille? j
Hoe volkomen versleten echter het censusstelsel is, bewijst
’ de latere loop der gebeurtenissen. Dezelfde kamer, die het
bedrijf der kroon proiijtelijk opnam, om nog een paar jaar
haar leven te rekken, legt nu zelve met eenparige stemmen j
j eene motie aan de voeten van den troon, welke de regeering I
b tot handelen aanspoort. Zonder dat er sedert 1879 eenig j
i nieu·w licht over het kiesrecht­vraagstuk is opgegaan, brengt l
zij een stand van zaken te weeg, welke met de onweerstaan­
baarste logica, d. i. de logica der feiten, de kroon op den j
door Kappeyne aangewezen weg drijft. Of Kappeyne’s politiek
j moet immers nu reeds gerehabiliteerd worden, of de kroon
moet de onverantwoordelijke fout begaan, nu deze motie
langer stilzitten onmogelijk maakt, zich te laten gebruiken j
voor eene poging, om de hervormingsbeweging met een
· · kluitje in ’t riet te sturen, en nog eens de kastanjes voor de *
conservatiefliberale geallieerden uit het vuur te halen, j
l ? Ook toevoeging der zoogenaamde capaciteiten kan niet baten,
‘ om de gebreken van ons kiesstelsel te genezen. j
i Laat ons hier het misverstand vermijden, ’t welk het woord
j capaciteit in België doet ontstaan. Men bedoelt met het kies- j
recht der capaciteiten de toekenning van kiesrecht aan per-
‘ sonen van áoogere opleiding, ook wanneer geene belas- l
ting betalen. Geheel iets anders is de toekenning van het
S kiesrecht onder eene voorwaarde van capaciteit, waaraan het
j j groote publiek kan voldoen, zooals de kennis van lezen en
schrijven. Het zou de quaestie slechtsverwarren , indien men
een kiesstelsel, waarbij ieder, die niet bedeeld wordt en lezen
j en schrijven kan, tot kiezen geroepen wordt, een kiesstelsel
l eter capaciteiten noemde. Niet te kunnen lezen en schrijven is
bij dit stelsel reden van aitelaitiag, het bezit dezer primaire
S
I
li