HomeHet kamerbesluit van 25 Mei en zijne gevolgenPagina 1

JPEG (Deze pagina), 616.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 27.38 MB

Ai · , .MM A
V » _y li _· A _ ~ , ` · _ ·» . __,.»--e*"‘mTàA. z gg ,.
'. , .2.,. N _ K),. ­, _ [_ _ · E J ,21..;, .,,
1 ~ i 2 · ‘
¥· 1 /fi/` _ 1 . ,3:;,Qj 1. . A »««.;, ,
.' , #1,1.,..1 1; M ..­. .«.~, --~«-·­-­»--­~«»«»»»»«««-««»~-­«·«~«~~~~ ‘ ~» · · ·v«‘­ ^ « ~ - · · - ­ _ j’«ï,ï`_ä J y ä‘ `_ E r ‘ K ·`
{ F/4 , · ` H" 1- =, .+5 v··"L"' U
" 1 ` § , · E
·§ 1 , _ _ .
Wi A ‘ . . L S
H E T E
~ " 2 1
­ ï . , E
1 KAIVIERBESLUIT VAN 25 IVIEIA
S ‘ ` · i
2_ E_ . EN ZIJNE GEVOLGEN,
e T
A 1 1:0011
s ° g
1
ë · E
J ‘ IVIP. S. VAN HOUTEN,
. _ Lid 'van de Tweede Ifmzzer i/er Smtm­Gc«zer1mZ. >
E _ De motie door de Heeren VAN ·DELDEN, Iuz1·;1mA eu
, A mx Rxcms, luidende:
‘ I ,,De Kamer , van oordeel, dat h€1'Z1CI.l1llg van het
i kiesregt wex1sche1i_jk is , gaat over tot de orde van
1 , den dag": '
A k WO1'dt lllêt 3Ag€1HC€1”1B SAZQIJIHICII üï1]gCHO[llC1l. · A
_ ­ (ZiMi7z_qve2·sZu_q dor Tzceade Kamer van 23 JIM ‘ l
` . ­ 1881, á/z. 1555.) .
1 uüvergedrukt uit ,,Vragen des Tijds" ván September I8 8I. __ ‘
W { " HAARLEM, ·
= I H. D. TJEENK VVILLINK. _ |
" ï E 1881 , 1