HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 473.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

v
len omvang in toepassing brengen, en niet rusten voor ik alle
f ` middelen heb uitgeput, om müne landgenooten wakker te
‘ schudden en opmerkzaam te maken op het gevaar, dat ons
Volksbestaan reeds van zeer nabij bedreigt.
A, Met dit doel wil ik dan eerst de aandacht wijden aan het
i gevaar, waardoor de Nederlandsche zelfstandigheid van buiten
bedreigd wordt; _
daarna den blik vestigen op den tegenwoordigen toestand,
en de gevolgen overwegen die, in verband met het vooraf-
gaande, hieruit moeten voortvloeäen;
vervolgens de reohtsgronden uiteen zetten op welke wü be-
voegd zän die maatregelen te nemen, die dienen kunnen om
4 ii dit gevaar af te wenden, en '
eindelijk de middelen aan de hand geven, om dit doel langs
_ _, den wettigen weg te bereiken.
l
l
l
_·rl .