HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 531.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

I .
I .
.•
vg V V
(
` nl
^
li.
1,
“ INLEIDING.
movebe.

l . .
·l’ Meer en meer doet zich de behoefte gevoelen aan eene prin-
cipiëele hervorming der Nederlandsche Grondwet, die in 1848
` p' de vrucht was van eenen op listige wüze en door bedriegelijke
=$: ‘ J middelen opgewekten Volkswaan van eenen dag, en, met ver-
tl krachting van het G0cZcZeZç)7c Recht des Volks, ons dwong te
t bukken onder eenen nieuvven bevoorrechten Stcmd, onder den
_ onuitstaanbaren druk der alles uitbuitende B0m·ge0z'sz`e scetisJ?¢z'te_
· Alle grieven worden opgesomd; het in deze dagen zoo veel
ip en veelzüdig besproken mz'Zz'tm·z'sme is de steen des aanstoots,
en de grondslagen van het Stemrecht trekken algemeen de aan-
I dacht van rijk en arm, beschaafd en onbeschaafd.
Vreemd echter en inderdaad betreurenswaardig is het, dat,
I tervväl de aandacht op zooveel verschillende punten wordt af-
'·_§' geleid, en men zich met niets minder dan eene fundamen-
teele en daarom, uit den aard der zaak, langvvijlige herzie-
Q, ning schünt te Willen tevreden stellen, juist het gewichtigste
1-,
ql
r
I