HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 35

JPEG (Deze pagina), 671.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

””7; i i
. 0_ de minste vrees bestaan, wanneer de natie, haar belang be-
m°’ j seffende, den Koning, op wettige wijze, doet verstaan dat hij
j te Vergeefsch zou trachten zijnen wil op deze wijze door te
LU (16 ‘ drijven, daar zeer zeker de namen van nog minder tot buk-
tàcr ken gezinde vertegenwoordigers uit de stembus zouden te
mw voorschijn komen. l
D j Tot eene dergelijke volkomen wettige manifestatie geeft
Eïë het recht van petitie het gemakkelijke middel aan de hand.
Y Zoo er immer eene gegrondde beweegreden bestond voor
4 een nationaal petitionnement, dan voorzeker is het hier,
dijk j waar het niets minder geldt dan de verdediging van ’s lands
onafhankelijkheid, en het waarborgen onzer eigene burger-
mm lijke vrijheid en veiligheid van persoon en goederen, en,
van pi zoo immer dan is het de eerste en heiligste plicht van een
CE; ? ieder die genot heeft van die vrijheid en veiligheid, mede
jcht te werken, om aan eene zoodamge nationale manifestatie de
· onweerstaanbare kracht der eendraehtige zamenwerking bij
Wm ; te zetten.
mj- Geen ingezeten toch, hij zij Nederlander of zelfs inwo-
dat nend vreemdeling, welke ook zijn stand of maatschappelijke
betrekking wezen moge, is er die zou kunnen zeggen, dat
mi hij bij de bewaring van ’s lands onafhankelijkheid en abso-
êiï ik lute zelfstandigheid geen overwegend belang heeft.
Wellielit nog zou de eene of andere rijke ledigganger,
l_g’ [ die, in domme verwaandheid, er op roemt een wereldbur-
mij ger te zijn, en het Uvzöi bmw 2'öé puáréa/’ tot zijne wapen-
a spreuk heeft gekozen, in zijne stuitende zelfzucht, kunnen `
zeggen: ,,welnu, wat raakt het mij of de vreemdeling in
[Bu · Nederland den meester speelt? WVellicht kan ik van hem,
?D’ voor mijn geld, klinkende titels en blinkende ordeteekens
j6’ koopen, en waagt hij het mijne persoonlijke vrijheid te
`DB willen beperken, dan lach ik hem uit, verlaat het land met
ien
j ,