HomeDe troonopvolging, een gevaar voor de vrijheid van NederlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 549.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.23 MB

PDF (Volledig document), 22.59 MB

Ci
_ 9
_ Was, voor en na de revolutie van l8l8 , van Pruissischc zijde
S waar te nemen, dan dringt zich aan mij de herinnering op
i der Woorden van SrLo1-Inn in zijne Lore-Ley en herhaal ik,
j met innige smart, bij het gezicht der zegepraal van het
j verraad, met den dichter: V
"' >>Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, .
v Dass ich so traurig bin:
Ein Mäthrohen aus alten Zeiten,
Dass kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fiiesst der Rhein,
Der Gipfel der Berge funkelt
Im Abendsonnenschein.<<
L
w Sedert dien tijd vooral toch heeft Pruissen getracht
de legende van die verraderlijke en onverzadelijke Nine, voor
het` argelooze Duitschland , tot eene droeve waarheid te
2 » maken. In die sage immers heet het verder:
W »Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben vvunderbar;
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
~ Sie kämmt ihr goldnes Haar;
Sie kämmt es mit goldenem Kammc
Und singt ein Lied dabei,
Das hat eine vvundersame
U Gewaltige Melodei«,
. en inderdaad wist Prui ssen, met echt Mongoolsche list,
van den eigenaardigen trek in het Duitschc volkskarakter,
J om met ieder verheven ideaal te dweepcn, in die dagen van
spanning gebruik te maken, om aan het volk een poëtisch
drogbeeld van Duitsche eenheid voor te tooveren, hetwelk
zich op ee11e onbereikbare hoogte, in zinbedwelmende schoon-
K
if - Y