HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 589.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

I . w ww * · ~# · ~. ­~«»» »·«m ..,>.., -......».....`..k..`-, - A .. Y. , -, . , _ _ ug
·
j
" r·?‘= j
l r Ii¢`C§¤ £ "«
` ‘o’s-?;g§*S;,:?`._.. _,,,>
l
v ë

E;
RIGTMIDDELEN
. VOOR
,
OPLOOPENDE PLONGEES.
lf
Toen een paar jaren geleden, bij het aanleggen van
nieuwe aarden verdedigingswerken, de öazsázverizzgm
’ mei aplaapemie plmzgée in ons land als type schenen il
aangenomen te zijn, ­­ en ook van bestaande de plon-
gees oploopend werden gemaakt, moest de Nederland-
sche Vesting­Artillerie wel naar een middel zoeken om
over deze hindernis heen den vuurmond op het doel
T te kunnen rigten.
j Dit was oorzaak dat voor de getrokken vóór - en l
l achterlaadkanonnen enkele rigtmiddelen ontworpen wer-
§ den, waarvan het kenmerkende hieronder in het kort
( zal worden medegedeeld.
l I. R1oTM1DDEL TI-IESINGH.
j Bij de getrokken voorlaadkanonnen wordt de lange jl
{ opzetstang gebezigd, terwijl in het daartoe ingerigt '
. voetstuk voor den vizierkorrel eene stang bevestigd
j , wordt van dezelfde dikte- en breedte·afmetingen als de pl
T , E