HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 615.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

l .·
i ë‘ 4
. L~ ' ”
‘ t · 1. tl * ` , ä
- l
is
. andere niet genoeg uitgewerkt oordeelde, en ook omtrent `g
sommige punten in gevoelen met ons verschilde. T
Dit antwoord sloot zoo ongeveer de mogelijkheid uit, om
ons opstel in den Militairen Spectator, waar het
eigenaardig tehuis behoorde, geplaatst te zien.
Het ligt toch voor de hand, dat wanneer die plaatsing
`zziez in het eerstvolgend nummer, maar wel in een niet te
» vér verwijderd tijdstip Zeiler had kunnen geschieden, de
Redactie dit wel in overweging zou hebben gegeven en de
Aanteekeningen, die trouwens nog eenigzins gewijzigd had- n .
den kunnen worden, door haar ook niet azzwzizidelläk zouden ‘
zijn teruggezonden.
Is het aan de eene zijde een verblijdend teeken dat de ,
Militaire Spectator geen gebrek heeft aan bijdragen ,
aan den anderen kant leidt dit tot de gevolgtrekking, dat
· men, bij gemis aan een tweede Militair Tijdsclirift in
Nederland, wel tot de gewone pers zijne toevlugt moet
nemen, wil men in het uiten zijner denkbeelden niet worden _ i
buitengesloten.
Het is nu alleerzlä/E daarom en azie! omdat wij iets enöe- äi
keïzzis of nieuws bespreken , dat onze korte Aanteekeningen ,
i eenigzins gewijzigd en met eene enkele vermeerderd, op‘
deze wijze het licht zien. ‘
U.
DELFT, September 187 9.
L l
1
[ .
t T
I
' in J