HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 66

JPEG (Deze pagina), 962.63 KB

TIFF (Deze pagina), 13.16 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

.
64 65
BIJLAGE 3, q ap
Oefening in het Inschieten r door de VeSti¤g­Arü11erie·
Afstand bg/ëgmi ,: 1000 M_ .. Kajlgn van 12 ‘c.M. K. A. Lading van 1,1 K.G. en Granaten.
N0_ Opzet waargenomen werkelijke afstand Ligging van het
d _ afstand in M. in M. gemiddelde *
er m -·- - ­ - - tgêïlïï dän Ophelderingen en Opmerkingen. ‘
SChOïe¤· °/00. te kort. i te ver te kort. te ver schjïf Metêm `
I 1 ‘
i . i ( ) i;
1 60 ,, 60 ,, 50 60 achter I NB. De zijdelingsche afwijkingen zijn bij deze oefening buiten beschouwing
gebleven. L.
2 54, 45 U 35 ,, 30 voor l (l) Werd door den officier bij het doel geregeld. Was onbekend in de
- batterij. .
3 5 // 2 // achter E
4 jd_ ,, 15 0 10 id_ Van NO. 3, 4 en 5 twee achter en een vóór, daarom den opzet met 10/00 ’
l 5 id. y 25 V z 20 id. verminderd bij schot NO. 6. ‘
. j J
6 56 «« 5 ,, i 5 voet schijf j u` NO, 6 en 7 beiden achter, daarom, in verband met de omstandigheid dat men t
7 id U 15 i 10 id er liever iets vóór bleef, den opzet bij schot N". 8 met 1°/00 verminderd. ,
• _ // · ‘
8 55 15 " 10 i ” 15 Vóór NO. 8 en 9 beiden vóór, gemiddeld volgens waarneming 20 M., daarom bij
9 id. 25 ,, 20 , id, ea NO. ]_0 den opzet met 10/00 vermeerderd.
[ i
10 56 5 I, 5 ll ` voet schijf
ll id` _ I] 5 [I 5 id° « Omdat van NO. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 11, 15, 16 en 17, dus van 10 schoten,
19 id. 1/ 15 ll 10 id. { 7 achter waren, werd de opzet met 1/2 °/00 verminderd bij N". 18, te meer daar Q
’ 13 id 4:0 25 id men het gemiddelde trefpunt liever iets vóór de schijf had,
• // // • T
]­‘­i= id- rr 1-0 rr 5 id- Volgens de spreidingstafel ligt dit voor deze 10 schoten ongeveer 0,1 X L50
15 1 id 5 5 id : 0,44 X 17 M. : 7 M. omstreeks achter de schijf, ná de correctie bij het18 schot
_ l 0 0 _ i I dus ongeveer 1 M. er vóór.
16 ld. 1/ ,, 5 ld. 1 I
r
s 17 id. , ‘ 25 r 25 id.
18 551/2 20 · ,, . . 15 ,, 71/2 M, voor I
ii
’a
_ R