HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 65

JPEG (Deze pagina), 492.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

, {H4-•:¥­¤i’$‘» ‘ -=~ ` · " ' ~ " 1 ‘ ­~ _. "I .` cr ’ " ‘ . ‘ " :, ‘ Y ,. :-.‘ . 1.:; 1-.: M 1 ‘ ·"’.,1-~·-;5;5_
.5 5

; 63 i
F BIJLAGE 2,
Sproidingstafel. ,1
Ligging van het
' gemiddelde trefpt. Aantal
(springp'.) ámzeeim 0 _ -5
ofá071m,21Jó2·of /° Oph<->1d@r1ng@¤­ ä
achter den voet of te kort gaande `·l
« het laagsbzigtbare Schotgnn
punt van het doel.
l
A
Q`; O L50 of H50. 500/., { ­E- beteekent beneden of vóór
-·•¤· ; 0,1 H W 550/U of 459/J dêïl voet Väll hêll doel.
__ 61 39 4- beteekent boven of achter {
+ 0°2` W ll I] den voet van het doel. _
-T­ // 0 //
¤ ' ; 0,4 // // // l
gl; 0,5 H 5/ 75 ll 25 Voor veldkanon. 5
4 $· 0,6 5 5 79 5 21 M. [Lm,. | H5,.] 5
‘“"&‘ q- 0,7 zr 15 /1 M. Ml
al QT 0,8 5 5 86 ,, 14 500 14 0,3 l
g X- 0,9 5 5 89 ,, 11 1000 15 0,6 5
vä ; 150 ,, ,, 91 5 9 1500 16 1,2
5 $ 1,1 ,, ,, 93 ,5 7 2000 20 2,0 5
QC 1,2 5 5 95 ,, 5 2500 22 3,0 l
` 1,3 5 ,, 96 ,, 4 3000 25 4,0 ° ‘
·l·
4; 1,4i ll // I] 3 ­ l
all L5 5 5 _ 98 5 2 [
5
4 ä
? êl
1
J1
I 5