HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 58

JPEG (Deze pagina), 641.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

1
5 ' 56 Hi
voor te korte schoten dient roode vlag. «
,, te verre ,, ,, witte ,,
telkens eenmaal wuiven voor elke 5 M.;
B het wuiven geschiedt van boven naar beneden.
Bij rninder opzet witte vlag;
,, ineer ,, roode ,,
,, vnznder corr: deriv: witte vlag;
,, rneer ,, ,, roode ,., ·
voor elke °/oo eens wuiven.
De verandering in opzet wordt het eerste geseind
_ en terug geseind door den officier bij het doel, daarna
de verandering in correctie voor de derivatie op dezelfde
wijze. Het in acht nemen dezer volgorde is noodig,
daar men voor beiden welligt dezelfde kleur van vlag
i moet bezigen.
. Bij geene verandering in opzet eenmaal en bij geene ,
, verandering in opzet noch correctie voor cierimztie ,
ii tweemaal wuiven met de Dordtsche vlag (rood, wit ,
en rood). {
I Het plczcztsen der Dordtsche vlag beteekent sein ner- ,
l inzien. Vzerinczczl wuiven daarmede beteekent oefening l
l eindzgen. . j
, Bij het schatten van onbekende afstanden wordt voor
l ele nondercitczi nzeters eenmaal gewuifd met de Dordtscne
vlag, voor elke 25 M. eenincml met de roede vlag.
' Deze seinen worden bij het doel herhaald.
, In Byïczge 3 wordt het resultaat van een dezer
{ oefeningen medegedeeld. Op de handelingen van den
batterij kommandant zijn natuurlijk aanmerkingen te ’
maken, doch dit staatje wordt dan ook cz!/een hierbij
1
I
te
a