HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 697.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

52 j
Aan die Inschietoefeningen moet natuurlijk vooraf- _ {
gaan de vorming van een duidelijk , juist doch eenvoudig
begrip omtrent de theorie van het inschieten. A
De trefkans­ en spreidingstafel hierbij als hulpmiddelen
bezigende, wordt dat begrip door eigen studie binnens-
U kamer gemakkelijk verkregen.
Het toepassen evenwel van die theoretische kennis
in de praktijk of op eene wijze die de praktijk eeniger-
mate nabootst, heeft daarom waarde , omdat de theorie
daardoor gemakkelijker onthouden en duidelijker wordt,
' terwijl men met de toepassing, waarom het juist te
doen is, meer vertrouwd geraakt.
Wij zijn nog in het begin van die oefeningen, welke `
langzamerhand, daarvan zijn wij overtuigd, meer vol-
maakt zullen worden. Wij gelooven het daarom niet
van belang ontbloot in het kort mede te deelen hoe het ,
eerste gedeelte dier oefeningen, die door den Komman-
dant der Vesting­Artillerie in het leven zijn geroepen, in E
den zomer van 1878 buiten Naarden heeft plaats gehad.
De batterij waaruit verondersteld werd dat men
vuurde, was het Ramizzii en wel in de rigting van
Vczlkeweaz tegen den Zavzddyè. De waarneming der
zijdelingsche afwijkingen geschiedde van uit de batterij,
die der lengte afwijkingen van_ uit Bastion Karim of
Owmjè opvolgend 400 en 600 M. regts zijdelings van
het lR07Z(l7ZlZ'ï gelegen. Tot het doen van seinen werden
gebezigd eene mode, eene witie en eene Dawizfscáe vlag .4
(mad, wit en raad). Van elk dier vlaggen was er in
de batterij, aan het doel en op den observatiepost
één voorhanden. De oefeneningen zouden eerst ge-
i
»