HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 659.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

l.
I 47
i schoten, die geene bepaalde uitwerking hebben en 25%
j gaan over het doel heen.
Stel nu dat er van de 7 proefschoten maar 1 of 14%
· te kort gaan, dan blijkt uit het spreidingstafeltje dat
het gemiddelde trefpunt op -1- 0,8 Hm : -- 0,6 ><
­ 1,20 M :; ­{- 0,96 M. of 0,96 M boven den voet van
het doel - hier de binnenkruin - ligt. Men zal dus
om de meeste kans te hebben den vuurmond te demon-
Q teren, den opzet met ongeveer T3-°/00 moeten vermin-
deren, ten einde het gemiddelde trefpunt op de ge-
wenschte plaats te brengen; want hierdoor komt het
j op + 0,11.
‘ 2. Slel elazf ele ‘z1era’ea’z;ger door eea onzzgloaar vgl .
j amlelqk êanoa, aekler eeaee oploopemle plovzgáe van
oageveer 6° helllrzg geplaalsl, op 1500 M. afsz'a1zo’ be-
scholen wordt ea dal zfer öeaazlzooorzliag van elal r
1 vaar alleen lange szfaleae ac/zlerlaadkaaoaaeïz van 12 M
c.M. ier zgäzer oesehz'/ë,%z'¢zg áeefl.
_" Neem aan dat de terreinhoek : O° is, dat H5, :
1,00 M., de invalshoek op de rigtlijn (hier horizontaal)
· : 3-ä° is en dat het hoogste punt der monding van
het vijandelijk kanon omstreeks 60 c.M. boven de l
binnenkruin en 40 c.M. meer naar voren komt.
Onze projectielen onder 3ä° invallende, zullen nog i
juist de monding kunnen treffen als zij met hooger dan
32 c.M. over de buitenkruin heengaan. Aannemende
dat de projectielen door 3 M. aarde dringen, zullen l
die welke alex lager dan 20 c.M. beneden de buiten- M
kruin treffen nog door de borstwering heendringende
l