HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 660.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

ll . l
il 46 I
de (hier horizontale) rigtlijn en dus onder een_ van '
i 8° op de onder 3° (EIB) buitenwaarts hellende plongée
si _ invallen, den vuurmond of de affuit nog vernielen of A
ir beschadigenyals zij ongeveer 3 M. vóór de binnenkruin
in de borstwering slaan. De laagste projectielen treffen
i dan door de borstwering heen of langs de daar ge- .
j schoten geul ruim 40 c.M. onder de binnenkruin.
Daar het bodemstuk zooveel dikker is dan de monding
en het projectiel invalt onder een hoek van 5°, die .
y ` 1% grooter is dan de elevatie hoek (3l?) , zoo zal de j
VLl1.lI‘1T1OHCl 1”10g gClI1‘Ol:f€I'1 l{LlIl1’l€I1 WOI'Cl€1'1 als de g1'3.I]äH.t
[ uiterlijk omstreeks 28 c.M. boven het hoogste punt der
1 monding. heen gaat. Het vertikale doel is dus hier als j
i het ware 40 -4- 48 + 28 c.M :.: 1,16 M. hoog. ·
{ Het voordeeligste is nu dat het gemiddelde trefpunt j
i , ligt in het midden van deze hoogte of op 18 c.M. .
j boven den voet van het doel, hier de binnenkruin, tevens
{ ongeveer het rigtpunt.
j Zal dit zoo zijn dan ligt het gemiddelde trefpunt op
**7*
i -{-1%] : ­{- 3% Hm, Z -{-0,151-1,,,,. Uit het spreidings-
tafeltje blijkt dat er alzoo 42% schoten als te kort .
gaande jdus van af de binnenkruin naar de vesting
toe treffende; moeten worden waargenomen. Er zullen
dan % :; äï : 1 of 50% der schoten in het doel
1 . 1 I, -.
t komen, waaronder E- >< 50 /0 ­- ï >< 16 /¤: 1 4 /0 be-
neden de binnenkruin door de borstwering heen.
I Er blijven dus 42%-- 17% : 25% te kort gaande
” J
l l
l
T