HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 688.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

45
Daarom moet de bepaling van de plaats, waar het
j gemiddelde trefpunt gewenscht wordt, vóór den aan-
vang van het schieten geschieden, terwijl hieruit dan
het juiste aantal °/0 schoten wordt afgeleid, dat als te
l kort gaande moet worden waargenomen, zal men zich
. als goed ingeschoten mogen beschouwen. -
Een paar voorbeelden als opheldering:
1. Vmz zeil de vesllng moet eene op 1700 M. gelegen
öelegeei1zgsáezz‘te¢»;)', öewezpeaed met lange smlen ezeáler-
lemdkememeerz van 12 e.M., daer vzmemenden wm dezelfde
‘z weet en mm hezïzelfde kezliöee weedew gedememeerd. p
T" De afstand is hier bekend en men rigt op het laagst j
zigtbare punt van den vuurmond, ter hoogte van de
binnenkruin, ongeveer in ez (zie onderstaande schets 2) .
Fig. 3.
i {ZS A l
/,//”’/J!/8 . f
’,”-’f_,,~·""­” l'/0
.-­­­-­­··"" ' _,__,,­­" l ¤
r ( _.._.. . ._.. . ·«~
V iw xC‘~¤u" r . Q` \‘\‘ , ··· ­ "( · "";f° /> . · M vm ;_` @,1;. ,~ ‘ ·
Z'; gx? ""’ä ?°7‘*’ ’ïèïl¥*ïï;¥ï¥2ïi*ïïï`;:;ï*ï"‘ i
Daar de vijandelijke kanonnen om ons te beschieten
eene elevatie van omstreeks 3§ dienen te hebben (voor i
het gemak stellen wij den terreinhoek : O°), zoo steekt l
_ 1
A het hoogste punt der monding omstreeks 48 c.lVI. boven J
de binnenkruin uit.
Neemt men nu aan dat onze granaten door ruim 3 l
M. aarde heendringen, dan zullen de projectielen, die
in ons voorbeeld onder een hoek van ongeveer Dj op
¢
·ï
l à
1 T
. l`
. g jg