HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 654.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

t . Q
I
l i 5
40
i hebben. Niets verhindert evenwel om, wanneer er in
dergelijke gevallen van de 6 of 8 proefschoten maar 1
te kort gaat, game correctie aan te brengen.
Bij 50% te kort gaande schoten komen er maar j
g 50% regtstreeks in het doel.
l Bij 20% te kort waargenomene, komen er 30% -1- 50% ::
i _ 80% in het doel. i
Bij 75% te kort gaande, komen er maar 25% in
het doel 1).
De gevolgtrekkingen, uit de aangehaalde voorbeelden
te maken, stemmen onzes inziens met den hierboven _
gegeven algemeenen regel en het daarbij medegedeelde WF
` overeen. L
De vraag blijft evenwel nog altijd: Hoe kan men j
op eene eenvoudige wijze correctie aanbrengen, als het 1
aantal procenten te kort gaande schoten buiten de
grenzen van gg en valt, of als men te velde de
gelegenheid heeft om zich zelfs binnen die grenzen, tot
het bekomen eener maximum vuuruitwerking, naauwkeurig [
naar den aard en de ligging van het doel in te schieten? 1
Nemen wij aan dat de opzet in duizendste deelen van
de rigtas verdeeld is en ook volgens het voorstel van ii
den kapitein der artillerie SEYFFARDT met dragten van .
25 M. verschil opklimt, dan kan dit met behulp van de
als Bqïage 2 hierachter geplaatste sprezcizäzgsmfel ge-
makkelijk en met voldoende pra/aizlvcáe naauwkeurigheid
1) Ter bekorting zijn de berekeningen in deze voorbeelden niet
overal uitgevoerd.
Y
ï
A