HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 612.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

1 38 U
Q 1 , 1 _ , 1 , . .
? E- >< 60 /0: ï >< 1,25 L,,,:#?><1,25><25:1o,6 M.
Daar het doel nu evenwel 2,6 M. korter is dan deze
, lengte, zoo moeten de treffers welke in dit gedeelte
j vallen, van de 30% treffers worden afgetrokken om de
treffers in het doel te verkrijgen. Men heeft hiertoe: ,
? . ‘ L 1 2 2 6
aantal treffers in die 2,6 : àXä; ,·­;.­- ë­X­% K
1 V 1 0 " 0 0 0 V=
:: 2 ><0,205>:·ï ><11,2/0:5,6/0;30/0-5,6/0: 1
24,4%, zoodat er nu 24,4% treffers in het doel komen. __
In dit laatste geval heeft men dus 1,3% minder tref-
fers dan bij 50% te kort gaande schoten en mist men .
bovendien de uitwerking der meerdere treffers kmr!
voor het doel aanslaande. Gaan 67% of ä der schoten *
te kort, dan wordt het aantal treffers in het doel op j
de volgende wijze berekend.
Van af het gemiddelde trefpunt, dat nu 22001/ het
doel ligt, tot aan den voorkant van het doel komen
17% der schoten over eene lengte van >< 2 >< 17% :
1 , , 1 1 , , i
E- X 34/1:;-><0,65L,,:ïXO,60X25M:8M. ‘
j Van af dit gemiddelde trefpunt tot aan den achter- '
kant van het doel is de lengte 8 -|- 13 :: 21 M. In r
2 21 «
deze lengte komenë- X gg-? zä X 1,68:% X _
74,2 : 37,6% treffers en daar er 17% in de 8 M. vóór
9
1
l
J
‘ 1