HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 687.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

Hi ”frçfrYrlifiïvïlEgäbxïilä·.;,`;5:.CELïïï;Zéï?.1§lï.I;;{LifJT`ï.1;ï;;;,x.,;.:;,;,;;:;·;;;,;;;,;:;;,,,¤,,;$,_­_ï;,,,,,,,,,.,r,,___,,);,,,__ ____ v _V V V g gn
i
li 34 l
voorbeeld ophelderen. Laat gevuurd worden op een’ ,
j` afstand van 1500- M. tegen een doel van 1,8 M. hoogte
li en stel de 50% hoogte spreiding (H5,) gelijk 1,8 M.; l
dan zullen er, bij eene ligging van het gemiddelde
pi trefpunt in het mz`dde7z der hoogte van het doel, 50% `
ï_< schoten in het doel komen, 25% gaan te kort en 75% ,
L te ver (50% in het doel en 25% er overheen.) Neemt
men aan dat het gemiddelde trefpunt in den ö0w7z­
1 of omiemëmzzf van het doel ligt, dan komen daarin de
il helft van het aantal treffers, die in eene schijf van de l
_ dubbele hoogte zullen gebragt worden. Volgens de l
trefkanstafel, die gemakshalve hieraan is toegevoegd (zie "'
i" Bglagz I) heeft men
` ä: : 2 of 82%, waarvan de helft of 41%,
lp dus 9% minder dan hierboven, in de schijf of het doel
jj komen. l
g Ligt het gemiddelde trefpunt in den áavevzèmzz van
1 het doel, dan gaan 9% schoten te kort en 91% te ver l
l (41% in het doel en 50% er over heen). T"
l Ligt het in den wei van het doel, dan gaan altijd
l , 50% schoten te kort en 50% te ver (nu 41% in het l
{ doel en 9% er over heen).
'L Verandert de afstand tot het doel en hiermede ook l
de 50% hoogte spreiding, dan krijgt men in de twee · `
A eerste gevallen telkens een ander aantal °/0 schoten, die '
p te kort gaan, terwijl in het derde geval, als het ge- l
ig middelde trefpunt in den voet van het doel gelegen is, {
; het aantal % te kort gaande schoten voor elke hoogte ;
‘ ­ van_ doel en op alle afstanden steeds de helft of 50% l
F i