HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 672.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

i
L 30
rs
blijven; mits men steeds zorge dat een der raden niet `
'tegen de stootplank stuite.
. Wil men de rigting nu nog controleren en zoo noodig
verbeteren, dan kan men een derde rigtbaken op het
mondstuk bevestigen; dit moet alsdan ook in het rigt­ ;
_ vlak zijn gelegen. Behalve de hierboven bedoelde zwart
ïi gemaakte stalen rigtbakens van 4 à 5 m.M. middellijn
j, met stalen voetstuk, zouden wij ook wenschen ge-
schikte houten bakens van verschillende lengte, waarin ii
iïii zij geschroefd kunnen worden, ten einde de rigting van
l de hoofdborstwering af gemakkelijk naar achteren te Q
kunnen verlengen. In het algemeen dienen de rigt­
bakens met zeer veel zorg behandeld en ook in een
daartoe bestemd kistje bewaard te worden; want met
kromme rigtbakens kan men in het geheel niet rigten. j
jh De correctie voor de derivatie wordt natuurlijk met de `
rigtschaal en de elevatie met het kwadrant gegeven.
l Bij volgende rigtingen kan men zich uitsluitend van
rigtschaal en kwadrant bedienen. W
I. J
I .
i HET INSCHIETEN MET GRANATEN. _ ·V
li Overal in de wereld wordt naar evenwigt gestreefd, l
zelfs daar waar men vernietiging beoogt.
W Toen de Marine de pantserhuid harer schepen VC1‘­ E
zwaarde, werd gezocht naar kustgeschut dat meer
uitwerking had.
i Toen te velde en çvóór vestingen de Artillerie met ­
betere aanvalsmiddelen verscheen, moest de verdediger
ë
‘ sil
!
y`