HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 636.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

{ `!·.>_ä;`
j 27 V‘`
*2 om op grooten afstand reeds Heine doelen te ’
beschieten, dan is de buitenkruinsverhooging aldaar
zeer spoedig opgeruimd en kan men op de gewone
wijze rigten. In dit geval en bij het naderen
van den belegeraar behoeft ter daarstelling van de
gewone ailoopende plongée (ig helling) voor elke
strekkende meter slechts 1.2 kub. M. aarde te
worden weggegraven, hetgeen gemakkelijk en ge· I
_ deeltelijk nog gedekt kan geschieden. Bij de korte
kanonnen kan men, door de lading te verminderen pi.
bij nog voldoende vuuruitwerking, hiermede nog
" langer wachten om beter gedekt te blijven. Op
die punten der vuurlijn waar tijdelijk geene vuur- E
monden in werking zijn, zullen zoo noodig geschikte
scherpschutters achter de buitenkruinsverhooging ,
minstens even goed als plat liggende op een op-
1 loopende plongée, kunnen vuren.
Is een groot schootsveld niet of niet onmiddelijk
noodig, dan kan men beginnen met in de buiten-
i kruins­verhooging ruime, ondiepe, zacht voortloo­ ,‘
pende openingen te snijden, waardoor de stand van ep
I den vuurmond in elk geval voordeeliger is dan vlak
, achter een schietgat­ of overbank achter eene gewone
` ailoopende plongee.
è i`
ii
li
i l
e
_,»·"