HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 692.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

*•·
F 26 ‘
Fig. 1. j

` 2 =. Eïïrïï _.;_.__ ..
· / · ·`ï``§..2§§§.ïf nl
u ‘ rw re em ·
<. \
ll In verband hiermede zouden dan de rigtmiddelen
I THESINGH en TELCHUYS zoo noodig nog verbeterd
moeten worden ingevoerd. "
2. Den achtergrond van de emplacementen door be-
l planting als anderszins zoo donker mogelijk te houden
(zie ook meergemeld Rapport, pag. 139 v. o. en
140 v. b.)
l 3. E«ll{C1'1 Vl.1L11'lT1OIld te plêLälISC1'1 I'13.3SlI CCIIC t1’H.VC1"S V3.l'1
j omstreeks 2.3 M. hoog, die dus niet boven de
{ buitenkruin uitsteekt Om de 3 a 4 emplacementen
j CVC1'1WCl. ZOO I100(,llg CCIIC l'lOOgC lIl'&VC1'S te lCggCI'l, '
j die tevens als remise enz. dient. In de travers
j van het middelste stuk kan dan nog eene kleine .
V tijdelijke wijkplaats van 1.7 à 1.6 M. binnenwerks ,
l hoog, breed en diep, worden aangebragt. E
Bij bovenbedoelden vorm der borstwering is de
. afwatering goed geregeld en heeft het gebruik van
aanzetter, lepel of wisscher bij het voorlaadgeschut
geen bezwaar. Ook voor neven- en tusschenbatterijen
l zou deze vorm der borstwering welligt doelmatig zijn.
Mogt het voor enkele vuurmonden noodig wezen
B 7